ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္း႐ိုင္းၿမိဳ႕တြင္ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား(TTC) အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းအား (၂)ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူညီ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအား စြဲေဆာင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ခြင္တြင္လည္း လိုအပ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ရရွိေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္ (Work Permit)အား ယခင္(၁)ႏွစ္ ခြင့္ျပဳထားရမွ ယခုအခါမွာ သက္တမ္း (၂)ႏွစ္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ ထိုင္းႏိုင္ငံအား “ပို႔ကုန္”တင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူမ်ားအား ပိုမို၀င္ေရာက္ လာႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေပးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အသင့္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး အေလးေပးေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Ref; chiangraitimes

မင္းသုတ
Tachileik Online News


 ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ႏွင့္ အီတာ လ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ထားဝယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာ၂၁ရက္မွစ၍ ယေန႔ ထိ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ရပ္ဆိုင္းထားေသာ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ စတင္ေတာ့မည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဟံစိန္က ယေန႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ ေျပာခဲ့သည္။


“ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ားေတြ ျပန္စႏိုင္ဖို ့ သုေတသနလုပ္ငန္းတို႔ကို အခုစတင္ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ ၂၀၁၅ မတ္လမွာ အၿပီးလုပ္ပါမယ္။ အဲဒီ သုေတသနလုပ္ငန္းသုံးခုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန(METI)က ဦးေဆာင္ၿပီး Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ERIAကို ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လက္ခံရန္ METI က ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္” ဟု ၎က ေလာင္းလုံၿမိဳ႕နယ္ အမတ္ ဦးေအာင္စိုး၏ အေမးကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာခဲ့သည္။
ယခင္က ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း (၁) အတြက္ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၂ ဘီလီယံခန္႔ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ကာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတည္ေဆာက္သူအျဖစ္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခု တည္းကိုသာ အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ ၎အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေခ်းေငြမရရွိျခင္း၊ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ေငြေၾကးထည့္၀င္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို သတ္ မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ- အီတာ လ်ံထိုင္းစာခ်ဳပ္ကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး ယခုကဲသို႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႏွင့္ ေျပာင္းလဲခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမွာ အီတာလ်ံထိုင္းကို ေဘးသို႔ဖယ္ထုတ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ တကာစံႏႈန္းမ်ားအရ ပိုမိုစနစ္က်ၿပီး စည္းေႏွာင္မႈ အားေကာင္းသည့္ ပုံစံသို႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။
“ကနဦးစီမံကိန္းတြင္ ႏွစ္လမ္းသြား ကားလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းငယ္၊ ကနဦးစက္မႈဇုန္၊ ကနဦး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ၊ ကနဦး လူေန အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ ကနဦး ေရေပးေဝမႈစီမံကိန္း၊ ဆက္သြယ္ ေရးလိုင္းမ်ား ပါဝင္ပါမယ္။ ကနဦး လုပ္ငန္းေတြ အျမန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ တင္ဒါေခၚယူျခင္း မျပဳဘဲ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူျခင္းပံုစံနဲ႔ MRTI မွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ကိုဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္” ဟုလည္း ဝန္ႀကီးက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

 စိုးသန္းလင္း
ေနျပည္ေတာ္ (မဇၩိမ)


 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ သံုးေသာင္းေက်ာ္သာရွိရမွ ေလးႏွစ္ အတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ သံုးသန္းခြဲေက်ာ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္) အထိ ရွိလာသည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။


၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္ကာလအတြင္း အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ ၉၁ ဒသမ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးတက္လာ သည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ သံုးသန္းခြဲေက်ာ္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွ အသံုးျပဳသူ သံုးသန္းေလးသိန္းေက်ာ္အထိ ရွိေနသည္ဟုလည္း စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ား ေအာင္ျမင္လာမည့္ အျပင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာႏိုင္သည္ဟု ပြင့္လင္းျမန္မာ့ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔၏ နည္းပညာအရာရွိခ်ဳပ္ ကိုစိုးသီဟေနာင္က သံုးသပ္သည္။
ကိုစိုးသီဟေနာင္က "မိုဘိုင္းဖုန္းကေန အင္တာနက္ သံုးႏိုင္လာတဲ့အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ ျမန္လာတယ္။ မိုဘိုင္းေငြ ေပးေခ်မႈပံုစံေတြ လုပ္ႏိုင္လာတယ္။ အြန္လိုင္းကေနၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏိုင္လာတယ္" ဟု ဆိုသည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းမွတဆင့္အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳမႈမ်ားေနသည္ဟု မိုဘိုင္းဖုန္းမွတဆင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးက ေ၀ဖန္သည္။
အင္တာနက္အသံုးျပဳသည့္ အေရအတြက္တြင္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြသည့္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္သာ အသံုးျပဳသည့္ အေရအတြက္ကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကိုစိုးသီဟေနာင္က ဆိုသည္။
ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား နည္းပါးေနေသးသည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။
ျပည္ပေအာ္ပေရတာ တယ္လီေနာက Wikipedia သို႔ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳမႈအတြက္ အခမဲ့ေပးထားေသာ္လည္း ျမန္မာ စာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္ သံုးေသာင္းေက်ာ္သာ Wikipedia တြင္ ရွာေဖြႏိုင္မည္ဟု အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ၃,၅၃၇,၁၂၃ ဦး ရွိေနၿပီး ဖိုင္ဘာအင္တာနက္လိုင္း အသံုးျပဳသူ ၃၃၇ ဦး၊ MPT Satellite Terminal အသံုးျပဳသူ ၈၂၉ ဦး၊ E1 လိုင္းအသံုးျပဳသူ ၂၃၅ဦး၊ ADSL လိုင္းအသံုးျပဳသူ ၁၀,၇၉၃ဦး၊ Dial Up လိုင္း အသံုးျပဳသူ ၁၇၃၀ဦး၊ မိုဘိုင္းမွ အသံုးျပဳသူ ၃,၄၁၃,၄၅၃ဦး အထိရွိေနသည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျပည္ပ ေအာ္ပေရတာမ်ား ဝင္ေရာက္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မိုဘိုင္းမွ တဆင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္သည္။

 ေမာင္မန္း
ရန္ကုန္ (မဇၥၽိမ)


၂၅.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၂၃၃၀ အခ်ိန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား (၁)ရပ္ကြက္၊ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္း၊ ဖူစံဘုံေက်ာင္းေရွ႕၌ ယာဥ္စစ္ပိတ္ဆို႔ ေဆာင္ရြက္
ေနစဥ္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ေန ယာဥ္ေမာင္း ကိုျမင့္စိုး(၄၃)ႏွစ္ေမာင္းႏွင္ လာေသာ CC----- ကရီးနား အငွားယာဥ္အား ရွာေဖြရာ ယာဥ္ေနာက္ခန္း ထိုင္ခုံေနာက္ႏွင့္ ဂက္စ္အိုးၾကားမွ အရိုးအသြား(၂၆) လက္မခန္႔ရွိ ဓါးဦးခၽြန္(၁)ေခ်ာင္းအား ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

ယင္းသို႔ ဓါးဦးခၽြန္(၁)ေခ်ာင္းေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ေမာင္း ကိုျမင့္စိုးအား ေနာက္ေနာင္တြင္ အမ်ားသူငါ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ လက္နက္အား အသင့္ယူ ေဆာင္လာျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ ယူေဆာင္သြားလာပါက လက္နက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို အသိပညာေပး ဆုံးမၿပီး ဓါးအားရဲစခန္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားရွိကာ ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ထား ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစေသာ တုတ္၊ဓါး၊လက္နက္မ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ သယ္ေဆာင္သြားလာျခင္း မရွိေစရန္ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္လ်က္ရွိရာ အမ်ားျပည္သူလုံျခဳံေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ တုတ္၊ဓါး၊လက္နက္မ်ား သယ္ေဆာင္သြားလာျခင္း မျပဳၾကရန္ အသိေပးႏိုးေဆာ္ထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

ဓာတ္ပံု - Bangkok Post

ထုိင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုသ္ က်န္အိုခ်ာနဲ႔ မေန႔က ထိုင္းအစိုးရ အိမ္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကစဥ္မွာ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း လူသတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂ ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ထပ္ေလာင္း ေျပာဆို ခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာသံရုံး အထူးအဖြဲ႔က ဦးထူးခ်စ္က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

သူက “အဲဒီမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႔၀င္ ဦးကိုကိုေမာင္ (ခရီးစဥ္မွာ လိုက္ပါလာတဲ့ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အၾကံေပး) သူက ေျပာျပခ်က္အရ အဓိကအားျဖင့္ ေကာ့ေတာင္က (လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈ) ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ (ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က) ေတာ္ေတာ္ေျပာျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဓိက တရားဥပေဒ အတိုင္း လုပ္ေပးဖို႔ ကိစၥရယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သားေတြနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္တိုင္က အဲဒီကိစၥကို စိုးရိမ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ေနာက္တခုက အဲဒါေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ အခု အင္မတန္မွ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈရထားတဲ့ ထိုင္း-ျမန္မာ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးေတြပါ ထိခုိက္သြား ႏိုင္တယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းေတြ ေျပာခဲ့တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုသ္ က်န္အိုခ်ာကေတာ့ စိတ္ေအးေအးထားဖို႔နဲ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္လို႔ ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒီေတြ႔ဆုံပဲြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာမွာ ထိုင္း ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဥပေဒေရးရာ ဆက္ဆံမႈေတြ ပိုေလးနက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔႔ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရေျပာခြင့္ရသူ ေဒါက္တာ ယြန္င္ယုသ္ မိုင္ယာ လာ့ပ္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား ေရးသားပါတယ္။

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုသ္ကလည္း ၂ ႏိုင္ငံ က႑ေပါင္းစံုမွာ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အထူးသျဖင့္ ျပည္သူေတြၾကား ဆက္ဆံေရး တိုးျမင့္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကမယ့္ အေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့တယ္လို႔ ေဒါက္တာ ယြန္င္ယုသ္က ေျပာပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ေရးမွာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္က အေရးႀကီး အခန္းက႑ကေန အေထာက္အကူေပးေနတာကို ျမန္မာအစိုးရက ျမင္ေတြ႔သိရွိရ တယ္လို႔လဲ သူက ဆိုပါတယ္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ဟာ ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း လိပ္ကၽြန္း (ခိုေတာင္ကၽြန္း) လူသတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာဘက္က ေစလႊတ္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ဆုံးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလူသတ္မႈနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦးကို သံသယနဲ႔ဖမ္းဆီးမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဓားစာခံ အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရတယ္ဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚခဲ့သလို ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦးကလည္း ရဲထံမွာ ေပးထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေျဖာင့္ခ်က္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းထားၾကပါတယ္။

ဒီလူငယ္ ၂ ဦးကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ကိစၥကို တရားဥပေဒအရ မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔က ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ အတြင္းတုန္းကလည္း ပန္ၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။

မေန႔ညေန ၄ နာရီခန္႔ကလည္း အမ်ဳိးသားလႊြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကို္ယ္စား လႊတ္ေတာ္အၾကံေပးႏွစ္ဦးနဲ႔ သံရုံးအထူးအဖြဲ႔ေတြဟာ ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီက တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဦးထူးခ်စ္က ေျပာပါတယ္။

“လက္ရွိ အေျခအေနေတြေပါ့။ ဘယ္လိုျဖစ္ေနတာလဲ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနေတြေပါ့၊ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီက တင္ျပတာလည္း ရွိတယ္။ အစိုးရဘက္ကလည္း သူတို႔သိခ်င္တဲ့ဟာေတြ ေမးျမန္းသလို သူတို႔ဘယ္လိုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမလဲဆိုတာ ေျပာတာရွိတယ္။”

မနက္ျဖန္ နို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က်ရင္ေတာ့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း စူရတ္ဌာနီခရို္င္ ေကာ့စမြီကၽြန္းက အက်ဥ္းေထာင္မွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ ျမန္မာလူငယ္ ကို္ေဇာ္လင္းနဲ႔ ကို၀င္းေဇာ္ထြန္းတို႔ကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံမွာျဖစ္သလို သူတို႔ ၂ ဦးအတြက္ တရားရုံးမွာ အာမခံေလ်ာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးကို ျပန္လည္ၿဖိဳဖ်က္ေနမႈအား ႏို၀င္ဘာ ဒုတိယပတ္က ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ထင္)


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားအား ဒဏ္ေၾကးျဖင့္ခြင့္ျပဳျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ျပန္လည္ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းကို ပိုမိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အေဆာက္အအံုဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္အား စည္ပင္ကတရားလိုျပဳလုပ္ကာ တရား႐ံုးသို႔ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ၿပီး တရား႐ံုးကခ်မွတ္သည့္ ဒဏ္ေၾကးမွာ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္သာ ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း၊ ထိုပမာဏမွာ နည္းပါး၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္သူမ်ားမွာ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္၍ အတင့္ရဲကာ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားအား ပိုမိုတင္းက်ပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ မီးမေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္မႈအား ျပန္လည္ၿဖိဳဖ်က္သည္အထိ အေရးယူမႈကို ပိုမိုျပဳလုပ္ကာ တင္းက်ပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေဆာက္အအံုဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေတြက နည္းနည္းေတာ့ေလ်ာ့သြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ထပ္ၿပီးအတင့္မရဲေအာင္ ပိုမိုတင္းက်ပ္သြားပါမယ္။ မီးလည္းမေပးေတာ့ဘူး။ ဒဏ္ေၾကးထက္ ျပန္လည္ၿဖိဳဖ်က္တာကို ပိုလုပ္သြားမယ္” ဟု ယင္းတာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ လုိင္စင္ရယူထားျခင္းမရွိသည့္ လုိင္စင္မဲ့ကန္ထ႐ိုက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို မက္လံုးေပးစည္း႐ံုးကာ ေဆာက္လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ကာ တရားစြဲဆိုခံရရာတြင္ ကန္ထ႐ိုက္ထက္ေျမရွင္က တရားစြဲခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ စည္ပင္သုိ႔ေပးသြင္းရသည့္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ႏႈန္းထားမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ပိုမိုေဆာက္လုပ္လာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေဆာက္လုပ္မႈမ်ားကို တင္းက်ပ္သည့္ စည္ပင္သာယာ၏ စစ္ေဆးမႈအပိုင္း အားနည္းမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္ကာ ယခုေနာက္ပိုင္း တင္းက်ပ္စြာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးမွာ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္၍ တရားစြဲဆုိထားမႈ ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအထဲတြင္ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုမွာ ငါးလံုးခန္႔သာရွိၿပီး ထိုသို႔ ျပန္လည္ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္သူမ်ား အတင့္ရဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေနၾကသည္။


ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္၍ တရားစြဲဆိုထားမႈ ၁၉၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။


ေက်ာ္ထင္
EMG

အီးယူ ဥေရာပ သမဂၢက ဦးေဆာင္ မူျကမ္း ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဒီ ဆံုးျဖတ္ ျပ႒ဌာန္းခ်က္ ထဲမွာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အျပုသေဘာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိေနတာနဲ့ ပတ္သက္လို့ ျကိုဆိုလိုက္ေျကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။


၂ဝ၁၅ ျမန္မာ နိုင္ငံ မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း မသကၤာတဲ့အၿမင္နဲ႔ ရႈ႕ၿမင္သံုးသပ္ထားတဲ့အၿပင္  ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိုးေဖာက္ေနမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ဆက္လက္စြပ္စြဲထားပါတယ္၊

အထူး သျဖင့္ ရခိုင္ေဒသ မွာ ခိုးဝင္ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ကၽ်ဴးေကၽ်ာ္ဘဂၤလီ ေတြရဲ့ အေၾကာင္းကို ရိုဟင္ဂၽ်ာလို႔ ဆက္လက္ေခၚေဝၚသံုးစြဲေနၿပီး ဖိအားေပးလာပါတယ္။

ရခိုင္ ျပည္နယ္မွာ တရားဝင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိ ရွိ မရွိရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေပးရမယ္ဆိုၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ကမၻာမွာၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ အိမ္ရွင္နိုင္ငံသားေတြနဲ႔ ကၽ်ဴးေကၽ်ာ္ေတြနဲ႔ၿဖစ္ပၽ်က္ေနတဲ့ ၿပသနာေပါင္းစံုကို  ေၿဖရွင္းေပးနိုင္ၿခင္းမရိွသည့္အၿပင္ လစ္လၽ်ဴ ရႈ႕ၿပီး islamization အတြက္ UNမွဦးေဆာင္ကာ ေၾကးစားမီဒီယာမၽ်ားမွဝန္းရံၿပီး ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

လက္ရိွကမၻာမွာၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ မေကာင္းမႈ႕ဒုစရိုက္အားလံုးမွာ islamဘာသာဝင္ မြတ္ဆလင္ေတြပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့အတြက္ UNအပါအဝင္ ေၾကးစားpropagandaမီဒီယာေတြဟာ  သူတို႔ေတြရဲ႕လက္ကိုင္ဒုတ္အၿဖစ္အၿမဲတေစသံုးစြဲေဖၚၿပေလ့ရိွတဲ့ Islamphobiaဆိုတဲ့စကားလံုးကို လံုးဝသံုးစြဲၿခင္းမရိွေတာ့တာကို ေတြ႔ရိွရပါတယ္။

ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ျကီး ကေတာ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ သံုးထားတဲ့အသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႔  အျဖစ္မွန္က ေသြဖီ လြဲေခ်ာ္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေထာက္ၿပၿပီး  ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ကန့္ကြက္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။


BBC
Edited (TEAM BCJP)

မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ အဝင္ဆိုင္းဘုတ္ကို ေတြ႔ရစဥ္။


 မႏၲေလး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္၊ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) မွ သိရသည္။


အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ထားေသာစာမ်ားအား သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းအသီးသီးသို႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ၂၀၁၃ -၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္းတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္စဥ္ေပါင္း ၃၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရႏွင့္ ေသဆုံးသူေပါင္း ၁၇ ဦးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္၊ စာသင္ႏွစ္ရပ္နား၊ ခံ၀န္ကတိ ေရးထိုးသူေပါင္း ၅၂ ဦးရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။
အျခားေသာ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၄ ဦး၊ ေသဆုံးသူ ၁၃ ဦး ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ၫႊန္ၾကားခ်က္ထဲကအတိုင္း လုပ္ဖို႔ကေတာ့ မလြယ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း စာသင္တာ တစ္ဖက္နဲ႔ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ေျပာေတာ့လည္း သူတို႔က နားေထာင္ဦးမွ၊ ဒီလိုေတြေျပာဖို႔ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္မွ ျဖစ္လိမ့္မယ္” ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး) မွ ဌာနမွဴး တစ္ဦးက ေျပာသည္။
နည္းပညာ တကၠသိုလ္အားလုံး၏ ပညာသင္ႏွစ္ကို၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

 ေအာင္ကိုဦး
မႏၲေလး (မဇၩိမ)


အလွဴခံ လုပ္ေဆာင္သူ မ်ားအား သံဃနာယက အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ ႏွင့္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံစာ မပါလွ်င္ တုိင္ၾကား ႏုိင္ေၾကာင္း ကလ်ာဏမိတၱ လူမႈကူညီေရး အသင္း ဥကၠဌ
ဦးခင္ေမာင္တင့္ ထံမွ သိရသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ သံဃနာယက အဖြဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လက္မွတ္၊ တူညီဝတ္ စုံတုိ႔ႏွင့္ အျခားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားၿပီ ေသခ်ာသည့္ အေထာက္အထား မရွိလွ်င္ မည္သူမဆုိ စစ္ေဆး တုိင္ၾကား ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

''စည္းကမ္းခ်က္ ေတြကုိ လုိက္နာျခင္း မရွိဘဲ အလွဴခံတဲ့သူ ေတြ႕ရင္ မည္သူမဆုိ စစ္ေဆးလုိ႔ ရတယ္။ မဟုတ္မွန္ရင္ ကုိယ္တုိင္ဖမ္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာကုိ အပ္ႏွံႏုိင္တယ္။ တုိင္ လုိ႔လည္း ရပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာျပသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ လူစည္းကားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လူႏွစ္ဦးခန္႔ ပါဝင္ကာ မည္သည့္ အေထာက္အထားမွ မပါဝင္ဘဲ အလွဴေငြမ်ားကုိ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိၿပီး အလွဴေငြ မထည့္ဘဲ ေမးျမန္းမူ လုပ္လွ်င္ ရန္လုိသည့္ အမူအရာ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း မႏၲေလး တကၠသုိလ္ ဝန္းက်င္ ဆုိင္ခန္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

''ဘာမွန္းလဲ မသိဘူး ဘယ္ကလဲ မသိဘူး အလွဴ ခဏခဏ လာခံတယ္။ ဘယ္ကလဲ ေမးေတာ့ အလွဴ မခံေတာ့ဘဲ ထြက္သြားတယ္ တစ္ခါ တစ္ခါဆုိ ရန္လုိတဲ့ အမူရာေတာင္ ျပသြားတယ္'' ဟု မႏၲေလး တကၠသုိလ္ ဝန္းက်င္ ဆုိင္ဖြင့္ထားသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္တုိးမျဖစ္ပြား ေစရန္အတြက္ အေထာက္ထား မရွိဘဲ အလွဴခံရသည္႔ အေၾကာင္းရင္း မရွိသူမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားမွ လုိအပ္သလုိ စစ္ေဆးမူ မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လည္း ထုိကဲ႔သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ သူမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း တုိင္ၾကားမူ ျပဳၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မမ

Yadanarpondaily


ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ဘဂၤလီမြတ္စလင္ေတြကို ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ ေျပာဆို သံုးႏႈန္းခဲ့တာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွာ ေဒသခံ ၂ဝဝဝ ခန္႔က ဒီကေန႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကပါတယ္။

မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္ဘက္တစ္ခုတည္းကိုသာ အဓိကထားေျပာဆို သြားတာေၾကာင့္ အဲ့ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိ တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆႏၵျပရာမွာပါဝင္တဲ့ ဘူးသီးေတာင္ လူမႈကြန္ရက္က ဦးေအာင္ကိုကိုက ေျပာပါတယ္။

"ဘန္ကီမြန္းကိုလည္း ဒီကသံတမန္မဆန္တဲ့ စကားအသံုးအႏွႈန္းေတြ သံုးခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ လို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူျပည္သား အားလံုးကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္ေပးဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုပါတယ္ဗ်၊ ဘန္ကီမြန္းက ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေနၿပီးေတာ့ သူကသံုးႏွႈန္းသြားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီမွာလက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္အားလံုး သည္ဒီလူေတြကိုပဲ ဦးတည္ခ်က္ ထားေနတယ္၊ ဒီလူေတြကိုပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားလုပ္ၿပီးေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္၊ ဒီဟာေလးကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ လုပ္ေပးဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီကေတာင္းဆိုထားတာလည္း ရွိပါတယ္"

ဆႏၵျပပြဲကို ဘူသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွာရိွတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို ဆက္လက္သံုးစြဲမယ္ဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေတြကို ရုတ္သိမ္းေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ စာတစ္ေစာင္ကိုလည္း UNHCR ရံုးထံ ေပးပို႔လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းေျပာဆိုခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေဒသခံတို႔က ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ)

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္စဥ္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို သုံးစြဲေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါေျပာဆိုမႈ ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ရဟန္းသံဃာမ်ား အပါအဝင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းကာ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ အင္အား ၃,၀၀၀ ခန္႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည္။


“သမိုင္းလိမ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ရခိုင္ျပည္တြင္ လုံး၀မရွိ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသူမ်ား ရခိုင္လူမ်ဳိးကိုအားနာပါ၊ အမွန္ တရားကို မသိေသာ ဘန္ကီမြန္း ယူအင္န္လူႀကီး အလိုမရွိ” စသည့္ ဗီႏိုင္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္လ်က္ စစ္ ေတြၿမိဳ႕ ၀ကၤပါကြင္းမွ စတင္၍ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“သမၼတကိုယ္တိုင္ မရွိပါဘူးဆိုတာကို ယူအင္န္အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းကိုလာၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာလုိ႔ သုံးသြားတာ၊ ဆက္ၿပီးလည္းဒါပဲေခၚမယ္ ဒီနာမည္ကိုပဲ သုံးမယ္ဆိုတာမ်ဳိးက ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါးတာ၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ဥပေဒေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္တာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးကို ေစာ္ကားတာပဲ”ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳဖ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသာပြင့္က မဇၩိမကို ေျပာသည္ ။
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးခိုင္ူျပည္စိုးက “ႏိုင္ငံတကာမွာစံထားေလာက္တဲ့ ကုလသမဂ္ၢ အဖြဲ႕အစည္း ရဲ႕ အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္က အဲဒီလိုမ်ဳိးသုံးသြားတာဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒကို ေျပာင္ ေျပာင္တင္း တင္း ၀င္ေရာက္ခ်ဳိးေဖာက္တာပဲေလ။ ဒါမ်ဳိးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအ ေနနဲ႔ လုံး၀လက္ ခံလို႔မရပါဘူး” ဟုဆိုသည္။
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းေျပာဆို ခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ကန္႔ကြက္စာတစ္ေစာင္ ေပးခဲ့သည္။ 

မင္းေအာင္ခိုင္
ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ အေ၀ရာ မီးပံုးပ်ံကြင္းတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရွမ္းႏွစ္ ၂၁၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္ ဒု-သမၼတ ေဒါက္တာဘစိုင္းေမာက္ခမ္းကို ေတြ႔ရစဥ္၊ (ဓာတ္ပံု - ဂၽြန္ခ်စ္ၿငိမ္း၊ မဇၩိမ)

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအားျဖင့္ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားျဖစ္သည့္ ဒု-သမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။


“ဒီႏွစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ၂၃ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ထက္ဝက္ေလ်ာ့က်ေအာင္လို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ေျပာသည္။
 ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ လူမႈစီးပြားစစ္တမ္းမ်ားအရ  ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ၄၆  ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိသည္ဟု ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ အေ၀ရာမီးပံုးပ်ံကြင္းတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရွမ္းႏွစ္ ၂၁၀၉ ခုႏွစ္ အၾကိဳ ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဒု-သမၼတက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သို႕ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို က်င္းပႏိုင္သည္မွာလည္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္ အေနအထားအရျဖစ္ျပီး ယခင္ ေခတ္ကာလမ်ားက  က်င္းပႏိုင္ရန္ ခက္ခဲခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
ရွမ္းႏွစ္ ၂၁၀၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သို႕ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကလည္း သဝဏ္လႊာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။
ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ႏို၀င္ဘာ၁၈ ရက္မွ စတင္က်င္းပလ်က္ရွိျပီး ၂၅ ရက္ထိ ရွစ္ရက္တိုင္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အား ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ျပီး  ေတာင္ႀကီးတြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပြဲျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

 ဂၽြန္ခ်စ္ၿငိမ္း
ေတာင္ၾကီး (မဇၩိမ)
အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလံုလမ္းတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္အိမ္တစ္လံုး ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ဧၿပီလ ၂၆ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းထက္၊ မဇၩိမ)


 အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လူမႈစီးပြား အခြင့္အလမ္းမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ သိပ္သည္းလာသည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ စံခ်ိန္မမီအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား တိုးပြားလာသည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။


ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက်အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သမၼတက သတိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဒု-သမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒု-ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ တိုင္းႏွ င့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္သည့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာဆိုမႈကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
ယခင္က ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာမ်ားသည္လည္း လက္ရွိတြင္ လူဦးေရတိုးတက္မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ေရစီးေရလာမေကာင္းသည့္ျပႆန ာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟုလည္း သမၼတက ဆိုသည္။
အိမ္မဲ့ယာမဲ့မ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သလို က်ဴးေက်ာ္မ်ားကိုမူ ထိန္းသိမ္းသြားရမည္ဟု ဆိုသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအတြင္းရွိသည့္ ၿမိဳ႕န ယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ဟု အမ်ားစုေခၚေဝၚေနသည့္ ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၈၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။

 မင္းမင္း
ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)

NIA sleuths and West Bengal police escort Bengladesh national ( Bengali) 

Khalid Mohammed to Bankshall court in Kolkata on Thursday. (AFP Photo)
အိႏၵိယအမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီက ၿပီးခဲ့တဲ့ အဂၤါေန႔မွာ ဖမ္းမိထားတဲ့ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး ခါလစ္မိုဟာမက္ ဆိုသူဟာ နိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိ သူျဖစ္တယ္လုိ ့ ဒီေန႔ထုတ္ ဟင္ဒူစတန္တိုင္းမ္စ္း သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ေဖၚျပထား ပါတယ္။

ခါလစ္မိုဟာမက္ဟာ လက္ရွကာအီးတိုင္ဘာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့ဝင္ေတြနဲ႔အတူ စစ္ေသြးၾကြေတြကို ျမန္မာနိုင္ငံ ထဲမွာ သင္တန္းေပးခဲ့တယ္လုိ႔လည္းဆိုပါတယ္။ သူ႔အိမ္ကိုရွာေဖြတဲ့အခါမွာ အူရဒူဘာသာနဲ ့ေရးထားတဲ့ ေဖါက္ ခြဲေရးနည္းပညာေတြကို ကြန္ပ်ဴတာမွတ္တမ္းထဲကေနေတြ႔ရၿပီး၊ ဒီနည္းပညာေတြကို ျမန္မာ နယ္စပ္က စစ္ေသြး ၾကြစခန္းေတြမွာျပဳလုပ္တဲ့ ၁၅ ရက္ သင္တန္းေတြမွာ ပို႔ခ်ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ေထာက္လွမ္းေရးဌာနရဲ့ ကနဦး စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ သူဟာ ပါကစၥတန္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ ့ ျမန္မာ ၄ နိုင္ငံကို သြားလာေနခဲ့တယ္ လုိ ့သိရပါတယ္။

ခါလစ္မိုဟာမက္ဟာ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႔ဝင္ အေယာက္ ၄၀ ကို ၈ ႀကိမ္ခြဲၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့တယ္လို႔ ဝန္ခံထြက္ဆို တဲ့အေၾကာင္း အိႏၵိယ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ကရာခ်ိၿမိဳ႔ျပင္နဲ႔ ေဆာ္ဒီအာေရး ဗီယားမွာ အေျခစိုက္ထားတဲ့ တယ္ရိုရစ္(စ)ဘဂၤလီေမြးထုတ္ေနသူေတြဆီကေန ရန္ပံုေငြအေျမာက္အမ်ားရခဲ့တယ္လုိ ့ ခါလစ္မိုဟာမက္က ထြက္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ ့ အဲဒီေငြေတြကိုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကို ပိုု႔ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ Viber, WeChat, Tangoe နဲ ့ Skype တို႔ကေနတဆင့္ သူ႔အဖြဲ႔ေတြကို ဆက္သြယ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း သိရတယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။

သူ႔ကို ပထမဆံုးစည္းရံုးခဲ့သူက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသား ဘဂၤလီအက္ဗ္ဒူရာမန္ဆိုသူျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီပုဂၢိဳလ္က လက္ရွကာ အီးတိုင္ဘာအဖြဲ ့ဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ အလီနဲ ့ ေဟဒါဆိုသူ ႏွစ္ဦးနဲ ့သူ႔ကို ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သလို၊ အဲဒီႏွစ္ေယာက္ နဲ႔အတူ သင္တန္းေတြေပးဖို ့ ျမန္မာနယ္စပ္ကို သြားခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ထြက္ဆိုတယ္လို ့ အိႏၵိယေထာက္လွမ္းေရး ကေျပာပါတယ္။ခါလစ္မိုဟာမက္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ နိုဝင္ဘာလမွာ အိႏၵိယကို ဝင္ေရာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေဒလီ၊ လပ္ေနာနဲ ့ ဂ်မ္မူၿမိဳ ့ေတြမွာရွိတဲ့ ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္ကၽ်ဴးေကၽ်ာ္ေနထိုင္ေနၾကသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔သြားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

RFA
Edited (TEAM BCJP) 


ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦး ဖမ္းဆီး ခံထားရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ၁၂ ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဟာ ႏုုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ညေနပုုိင္းက ထုုိင္းႏုုိ္င္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကုုိ ေရာက္ရွိ လာပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာလူငယ္ ၂ ေယာက္ရဲ႕အမႈကုုိ လုုိက္ပါ ေဆာက္ရြက္ေနတဲ့ အထူးစံုုစမ္းေရး အဖြဲ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဟာ ထို္င္းဝန္ႀကီးခ်ဳဳပ္ အပါအဝင္၊ ထို္င္းလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံုၿပီး ေကာ႔ေတာင္ကၽြန္းလူသတ္မႈတြင္ မတရားဖမ္းဆီး ခံထားရတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ ေယာက္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အမႈကုုိ ကူညီေပးေနတဲ့ ထုိင္းလူ႔အခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ ထုိင္းေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီနဲ႔ လည္း ေတြ႔ဆံုုဖိုု႔ စီစဥ္ထားသလုုိ ေကာ့စေမြအက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေမာင္ေဇာ္လင္းႏွင့္ ဝင္းေဇာ္ထြန္းတုိ႔ကုိလည္း သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင္႔နဲ႔အဖြဲ႔ဟာ လူငယ္ ၂ ေယာက္ အာမခံအတြက္ ကုန္က်မယ့္ေငြၾကးေတြကုိ ကူညီေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ကိစၥအဝဝကုိ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာ ဥပေဒပညာကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ မႈခင္းေဆးပညာရွင္ေတြ လိုက္ပါလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


DVB


ခိုေတာင္ကၽြန္း လူသတ္မႈနဲ႔ စြပ္စြဲဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံထားရတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦး အာမခံ ရရွိေရး အတြက္ ဘန္ေကာက္ ျမန္မာသံရံုးက ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ေပး သြားမယ္လို႔ အမႈကိစၥ လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔က ေျပာပါတယ္။

“ဒီေန႔မနက္ပိုင္းကပဲ သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ဆံုျပီး အစည္းအေ၀း လုပ္ၾကပါတယ္။ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ အာမခံယူဖို႔ပါ။ သံအမတ္ႀကီးက အာမခံယူဖို႔ ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥလည္း သူေဆာင္ရြက္ေပး မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ ငံေတာ္ အစိုးရ အစီအစဥ္နဲ႔ အာမခံ တင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဥပေဒေရးရာ အရေတာ့ ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီက စာတင္ရမွာပါ။ ကေလးေတြ ထြက္မေျပးေၾကာင္းတို႔၊ အမႈခ်ိန္း မွန္မွန္လာဖို႔ ဆိုတာတို႔ သူတို႔ ေရးမွာပါ။”

လူငယ္ ၂ ဦးကုိ အာမခံနဲ႔ထုတ္ဖို႔ ဒီအပတ္ထဲ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

အာမခံေၾကးေပးဖို႔ကိစၥ၊ တရားရံုးတင္မယ့္ကိစၥ၊ ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦးကုိ အက်ဥ္းေထာင္က ထုတ္ဖို႔ကိစၥေတြကိုေတာ့ ျမန္မာသံရံုးကဖြဲ႔ထားတဲ့ အထူးအဖြဲ႔က လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦး အာမခံေလွ်ာက္ခြင့္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ခြင့္ျပဳေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁ ဦးကို ဘတ္ေငြ ၅ သိန္း ေပးေဆာင္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ကေန အာမခံနဲ႔ ထုတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ခိုေတာင္ကၽြန္း (လိပ္ကၽြန္း) မွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ၂ ဦး အသတ္ခံရတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာလူငယ္ ကိုေဇာ္လင္း နဲ႔ ကို၀င္းေဇာ္ထြန္းတို႔ ႏွစ္ဦး စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံထားရတာပါ။

 ေရႊေအာင္

DVB