ေငြမည္းျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမ ဝယ္ယူ၍ ေစ်းကစားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရိွပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအဝင္ မႏၲေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တုိ႔၌ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့အဆင့္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ဳိၿမိဳ႕မ်ား ၿပီးပါက တတိယ ေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆုံး အေနအထားတြင္ ရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားမွာ စင္ကာပူ ထက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မား ေနသည့္ ေနရာမ်ဳိးလည္း ရွိေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ ေလ့လာသူ မ်ားက ေျပာသည္။

ေျမကြက္မ်ား ခ်ထား ေပးရာတြင္ အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ ေနထုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိမိ သေဘာဆႏၵ အရ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရိွေနျခင္းသည္ တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရိွထား ေသာ သူမ်ား၏ ပုဂၢလိက သေဘာဆႏၵ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းခ် ႏုိင္ခြင့္လည္း ရိွသျဖင့္ မူလ ေျမကြက္ ခ်ထား ေပးစဥ္က ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မရိွပါက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံသား မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးယူမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္း ထားျခင္း မရိွသည့္ အျပင္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား တြင္လည္း ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး၏ အိမ္ၿခံေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အေရအတြက္ ကို ကန္႔သတ္ ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း ဥပေဒ ပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တရားမဝင္ ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိေသာ ေငြေၾကးကို အသံုးျပဳ၍ အိမ္ၿခံေျမ ဝယ္ယူျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ ရာတြင္ ေပးေဆာင္ ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္ မ်ားကို တိမ္းေရွာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေဘာဂဗလ၊ ဘ႑ာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္ စီမံခ်က္ မ်ားကို ထိခိုက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကို က်ဴးလြန္ပါက အဆိုပါ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္သူ အား တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃ အရ မည္သူမဆို ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားလွ်င္ ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူသည္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါက ယင္းကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကို ေငြက်ပ္သိန္း ၅ဝဝ အထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ ႏိုင္ကာ အက်ဳိး ခံစားခြင့္ ရိွသူ ပိုင္ရွင္အား ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ ရမည္ဟု ပါရိွေၾကာင္း သိရသည္။ (၄၄၃)

Themyawadydaily
ၿမ၀တီေန႔စဥ္


ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမ
လြယ္တိုင္းလ်န္ေဒအတြင္းရွိ အြန္လန္းဆြမ္ ဒုကၡသည္စခန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - သိဂႌထြန္း၊ မဇၩိမ)

 ႏိုင္ငံအဝန္း စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔က ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ သံုးစြဲမည္ဟု နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။


ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ခ်စ္က “တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေျခာက္ခုတို႔အတြက္ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ခြင့္ျပဳ ရန္ပံုေငြက်ပ္ (၂၈၁,၅၀၅ ဒသမ ၆၁၇) သန္း ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ လမ္း၊ တံတား၊ ေသာက္သံုးေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးႏွင့္ ေက်းလက္ အိမ္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၇,၅၃၃ ဒသမ ၁၄) သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေနေၾကာင္းလည္း ဒု-၀န္ႀကီး က ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းလက္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ တို႔ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁,၁၅၀ ရြာအတြက္ အရင္း မေပ်ာက္ မတည္ေငြကုိ တစ္ရြာလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ျဖင့္က်ပ္ ၃၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ အကုန္က်ခံကာ ေက်းရြာစီမံကိန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးမည္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ခ်စ္က လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပသည္။
သို႔ရာတြင္ အဆိုရွင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုးရယ္ကမူ “ဒု-၀န္ ႀကီးေျပာသြားတာေတြ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာ မိုင္းရွင္းဖို႔ က်န္ေနတာေတြမပါဘူး။ ေနာက္တခုက ေဆး ေပးခန္းေတြ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ လမ္းေတြ လုပ္ေပးတာေတာ့ရွိတယ္။ ခက္တာက စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲေနတာကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔လိုတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ေက်းလက္ေဒဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္းသည္လည္း အျမန္ဆံုးလာေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ေၾကာင္း ဦးဘိုးရယ္က ဆက္လက္ ေျဖ ၾကားသည္။
စစ္ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေဒသ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းခ်မွတ္၍ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရကုိ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ကယားျပည္နယ္ အမွတ္(၃) မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုးရယ္က တင္သြင္းသည္။
အဆုိကုိမဲခြဲရာတြင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၂ ဦးအနက္ ၁၆၀ဦး မဲေပးကာ ေထာက္ခံ ၉၈ ဦး၊ ကန္႔ကြက္ ၁၀၊ ၾကားေန ၅၂ ဦးရွိခဲ့သည့္အတြက္ အဆုိအတည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္သူရထြန္း
ေနျပည္ေတာ္ (မဇၩိမ)


 ဟံသာဝတီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စင္ကာပူႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေသာ ေယာင္နမ္အုပ္စု (Yangnam-Cape-JGC Consortium) တင္ဒါေအာင္ျမင္ သြားသည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြထြန္းက ေျပာသည္။


ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္စီမံကိန္း
တင္ဒါေခၚယူျခင္းဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။
ေယာင္နမ္ ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ
၄ ဘီလီယံခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု လ်ာထားၿပီး သံုးႏွစ္မွ ေလးႏွစ္ခန္႔အတြင္း
တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားကာ ၂၀၁၉ ႏွစ္
ကုန္ပိုင္း၌ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
“ေလဆိပ္စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို တည္ေဆာက္၊ လည္ပတ္၊
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး က႑အကုန္လံုးကို သူတို႔ပဲ လုပ္ရမွာပါ။
ဒီေလဆိပ္ဆီကို ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ” ဟု ဦးဝင္းေဆြထြန္းက
ေျပာၾကားသည္။
ေယာင္နမ္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ အိုဒီေအေခ်းေငြ (Official Development Assistance - တရားဝင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီ) ကန္ေဒၚလာ ၇၀၆ သန္း၊ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)မွ ကန္ေဒၚလာ ၅၁၇ သန္း၊ ကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၂၂၂ သန္းတို႔ ျဖင့္ ေလဆိပ္စီမံ ကိန္းကိုေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။
ဟံသာ၀တီေလဆိပ္စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ အင္ခၽြန္းကုမၸဏီ အုပ္စုက တင္ဒါေအာင္ျမင္
ခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရဆီက ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အစိုးရက အာမခံရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ အိုဒီေအ ေခ်းေငြခြင့္ျပဳခ်က္ ပါဝင္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ တင္ဒါကို ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ျပန္လည္
ေခၚယူခဲ့ၾကသည္။
စီမံကိန္းတန္ဖိုး၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္ေသာ အိုဒီေအေခ်းေငြျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တင္ဒါေခၚယူရာ၌ အင္ခၽြန္းကုမၸဏီအုပ္စုႏွင့္
ေယာင္နမ္ ကုမၸဏီအုပ္စုတို႔မွ ျပန္လည္၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အင္ခၽြန္းမွ ဘ႑ာေရးအာမခံရန္ ဆက္လက္တင္ျပခဲ့ကာ ေယာင္နမ္မွ
အိုဒီေအ ေခ်းေငြ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပခဲ့သည္။
ေယာင္နမ္အုပ္စုသည္ ေလဆိပ္စီမံကိန္းကို အိုဒီေအေခ်းေငြရယူရန္ကိစ္ၥကို ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရယူ မည္ျဖစ္ၿပီး JICA မွ ေခ်းေငြမရရွိလွ်င္လည္း  ADB ႏွင့္ IFC  ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရန္ပံုေငြရယူေရး ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။
ေယာင္နမ္အုပ္စုတြင္ ေယာင္နမ္ဟိုဒင္း လီမိတက္(စင္ကာပူ)၊ JGC Corporation  (ဂ်ပန္)၊ Changi Airport Planners and Engineers ကုမၸဏီတို႔ ပါ၀င္ၿပီး အိုဒီေအေခ်းေငြရယူေရး စီစဥ္ဆဲအခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ ရင္းႏွီးေငြျဖင့္ ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ထားမည္ဟု ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ဆိုသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အိုဒီေအေခ်းေငြ ရရွိရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈ အေျခအေနတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ ေယာင္နမ္ အုပ္စုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

  သီဟကိုကို
ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ကင္ဆီဆိုင္းရာေဒသ ေအာင္ဘာလီ ေက်းရြာအနီး တပ္စြဲထားေသာ KIA တပ္မဟာ၂ လက္ေအာက္ရွိ တပ္ရင္း ၆ ကို ဖယ္ရွားေပးရန္ အစိုးရတပ္ဖက္က ႏုတ္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ ကိစၥမွာ ေကာလာဟလသာျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လဂြ်န္ငန္ဆုိင္းကေျပာသည္။


ဥ႐ုျမစ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ေအာင္ဘာလီ ေက်းရြာအနီးတပ္စြဲထားေသာ KIA တပ္ရင္း ၆ကို ဖယ္ရွားရန္
အစုိးရတပ္ တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတစ္ခုကေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္မွစကာ ၁၇ရက္ထိ ႏုတ္ျဖင့္ေရာ၊စာျဖင့္ပါ အႀကိမ္ႀကိမ္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟုေကအုိင္ေအႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာခဲ့ေသာ္လည္းယင္းမွာ ေကာလဟလသာ ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က “ေနာက္ဆံုးအေျဖကေတာ့ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ေတြက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားတာမရွိဘူး၊ ေကာလာဟလ သာျဖစ္တယ္လို႔ တာဝန္ရွိသူေတြကို ရွင္းျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

တပ္မ်ားဖယ္ရွားခုိင္းသည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ KIA က အစိုးရတပ္ဘက္မွ ပဋိပကၡညိႇနႈိင္းေရး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးသန္းေအာင္ထံ စာေရးအေၾကာင္းလာၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ လုိအပ္သလုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္လက္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လဂြ်န္ငန္ဆုိင္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္သူေတြကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရသာကို ၁၇ ႏွစ္လံုးလံုးခံစားလာခဲ႔ရေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္လိုက္ၿပီဆို အရမ္းစိုးရိမ္တယ္။ မွန္တယ္ မွားတယ္ဆိုတာ ဒုတိယအဆင္႔မွာပဲ ရွိပါတယ္။ သတင္းတစ္ခုခုျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြက အရင္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ေအာင္ဘာလီေက်းရြာသို ့ သြားေရာက္ႏိုင္သည္ ့လမ္းမွာ တစ္လမ္းသာရိွၿပီး တပ္မ်ားဆုတ္ခုိင္းသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္ အခါ KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္အၾကား ပိတ္မိေနသကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ရသည့္အတြက္ စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးထြားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဒသခံအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ေဒသ၊ ေအာင္ဘာလီေက်းရြာ အနီးတြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခအေန မရွိေတာ့ဘဲ ေဒသခံမ်ားလည္း ထြက္ေျပးမႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း တအာင္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ (ဖားကန္ ့ ေမာ္ရွန္ပေလာင္႐ံုး)မွ ဒု- ဥကၠဌ ဦး၀င္းေအာင္ က ေျပာသည္။

ဖိုးစိုးသူ
ရန္ကုန္ (မဇၥၽိမ)ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံသို႔ သြားရန္ အမ်ဳိးသမီး၁၇ဦးကို တရားဝင္ အေထာက္အထားမပါဘဲ ေစလႊတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ပြဲစားကို ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ခင္ျမတ္ျမတ္ေဝ၊ မဇၩိမ)


 ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံသုိ႔ အမ်ိဳးသမီးငယ္ ၁၇ ဦးကို တရားမ၀င္ပို႔ေဆာင္သည့္ ပြဲစား မသင္းသင္းမိုးအပါအဝင္ ၃ ဦးကို မဂၤလာဒုံ ရဲစခန္းတြင္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒၚညိဳညိဳေစာက တရားလိုလုပ္ကာ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု မဂၤလာဒုံ ရဲစခန္းမွ တာဝန္မွဴး က မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။


ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ပို႔ေဆာင္သည့္ မသင္းသင္းမိုး၊ ေဒၚသႏၱခိုင္၊ ဦးေအးထြန္းတို႔ သံုးဦးကို ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၆) ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္က အမႈဖြင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
"ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုလုပ္နည္း ေတြလုပ္ေနတယ္။ လူကုန္ကူးေျမာက္တယ္၊ မေျမာက္ဘူးဆိုတာေတာ့ မသိေသးဘူး။ တရား႐ုံ ေရာက္မွ သိရမယ္။ ခုေလာဆယ္ေတာ့ ဒီပုဒ္မနဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတယ္"ဟု ယင္းကဆိုသည္။
ေအာက္တုိဘာ ၂၅ရက္က ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ ဦးကို  တရားဝင္အေထာက္အထား စာရြက္စာတန္းမ်ား၊ ဗီဇာမ်ား မပါဘဲ ပတ္စပို႔စ္စာအုပ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ကို ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ ျပည္ပထြက္ခြာဌာနတြင္ စစ္ေဆးကာ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။
"လူကုန္းကူးမႈမေျမာက္ဘူး၊ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ဖြင့္ထားတဲ့အတြက္ ျပည္ပလိုင္စင္နဲ႔ပဲ အေရးယူထားတယ္" ဟု လူကုန္းကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးမွ ရဲမွဴး Rokand က မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။
အမႈဖြင့္ခံထားရသည့္ မသင္းသင္းမိုးသည္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ထန္ေခ်ာင္းပင္ရပ္ကြက္တြင္ နဒီရႊန္႔လက္ အမည္ျဖင့္ တရားဝင္ လိုင္စင္မရွိပဲ ခရီး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအမည္ျဖင့္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

 ခင္ျမတ္ျမတ္ေဝ
ရန္ကုန္ (မဇၥၽိမ)


(ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ)

ထိုင္းလူသတ္မႈတြင္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေထာက္ျပေနသျဖင့္ တရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲထားသူ ျမန္မာႏွစ္ဦး၏ DNA ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံရန္ ထိုင္းရဲက ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္က ေျပာသည္။


ၿဗိတိန္စုံတြဲ အသတ္ခံရမႈတြင္ ေသဆုံးခႏၶာတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရွိသည့္ ဒီအိုင္ေအႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟုဆိုကာ ျမန္မာေရြ ့ေျပာင္းလုပ္သား
ႏွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ျပျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ေကာ့ေတာင္ကြ်န္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ထားသည့္ ခရီးသြားၿဗိတိန္စုံတြဲ၏ ယိုယြင္း႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို
ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ျမန္မာလူငယ္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဇာ္လင္းႏွင့္ ဝင္းေဇာ္ထြန္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
၎တို ့ႏွစ္ဦးက အမႈတြင္ ပထမ၌ ခံဝန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ႐ုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္သျဖင့္ ခံဝန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခံဝန္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
ယင္းအမႈတြင္ ထိုင္းရဲမ်ား ကိုင္တြယ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းပင္မက ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္မ်ားက ေဝဖန္ေနၾကသည္။
"သံသယရွိေနတာေတြေၾကာင့္ DNA ျပန္လည္စစ္ေဆးဖို ့ ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့စစ္ေဆးမႈမွာ မသမာတာရွိေနတယ္လို ့ထင္ရင္
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္စစ္ေဆးခြင့္ ျပဳမွာပါ"ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယုခ်န္အိုခ်ာက သီတင္းပတ္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ ့အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာခဲ့သည္။
ယခုကဲ့သို ့ဒုတိယအႀကိမ္ DNA ျပန္စစ္ေဆးခြင့္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းရွိမရွိကိုမူ က်ိန္းေသမသိရေသးေပ။
Mizzima News


ကန္႔ကြက္လႊာ ေပးအပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ - Htoo Chit)


ခုိေတာင္ကၽြန္း (လိပ္ကၽြန္း) လူသတ္မႈနဲ႔ စြပ္စြဲ ဖမ္းဆီးခံ ထားရတဲ့ ျမန္မာ လူငယ္ ၂ ဦးရဲ႕ မိဘေတြဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံ တရားရံုးခ်ဳပ္ကုိ ကန္႔ကြက္လႊာ သြားေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

မိဘ အုပ္ထိန္းသူ ေတြဟာ သံရံုးက ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အထူးစံုစမ္းေရး အဖြဲ႔နဲ႔ ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီမွ ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အတူ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ တရားရံုးခ်ဳပ္ကုိ ကန္႔ကြက္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ့တာပါ။

ကန္႔ကြက္လြာကုိ ထိုိင္းႏုိင္ငံ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ ထို္င္းႏုိင္ငံ မႈခင္းဆရာဝန္ ေတြကုိလည္း ေပးပုိ႔သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ခိုေတာင္ကၽြန္းမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ၂ ဦး အသတ္ခံရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာလူငယ္ ကိုေဇာ္လင္း နဲ႔ ကို၀င္းေဇာ္ထြန္းတို႔ ႏွစ္ဦး စြပ္စြဲဖမ္းဆီး ခံေနရတာပါ။

 DVB


ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့တဲ့ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး ဗဟိုေကာ္မီတီ အစည္းအေဝး ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္မွာ ျပီးဆံုးသြားခဲ့ပါျပီ။

ဒီအစည္းအေဝးမွာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိုးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ကေန ေကအန္ယူ ယာယီ နႈတ္ထြက္ထားတဲ့ ကိစၥ၊ ကရင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ တစုတစည္းနဲ႔ KAF ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရး သေဘာတူထားတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေတြကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေကအန္ယူ အေနနဲ႔ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ကေန ေလာေလာဆယ္မွာ ဆက္လက္ ရပ္ဆိုင္းထားဖို႔ အခု အစည္းအေဝးမွာ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္ လို႔ ေကအန္ယူ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မီတီဝင္ ဖဒို ေစာတာတိုးမူက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ေကအန္ယူနဲ႔ UNFC ၾကား မတူညီတဲ့ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းဖို႔ အခ်ိန္ယူရမွာ ျဖစ္လို႔ အခုလို ဆက္ရပ္ဆိုင္းထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

KAF ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေကအန္ယူ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္က မူအားျဖင့္ လက္ခံထားခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ေပးမထားေသးဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥနဲ႔ သက္ဆိုင္တာေတြကို လာမယ့္ ကြန္ဂရက္မွာမွ ျပန္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဖဒို ေစာတာတိုးမူက ေျပာပါတယ္။

KAF ေကာ္သူးေလ တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရး သေဘာတူထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္ဟာ ေကအန္ယူရဲ့ မူနဲ႔ ကြဲလြဲေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ အခက္အခဲေတြ ရွိေနေပမယ့္ ညွိညွိႏႈိင္းႏႈိင္း ဆက္ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ ေကအန္ယူ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မီတီဝင္ ဖဒို ေစာတာတိုးမူက ေျပာပါတယ္။

BBCထိုင္းႏိုင္ငံ ​ေကာ့ေတာင္ကြ်န္း ​လူသတ္မႈနဲ႔ ​ပတ္သက္ၿပီး ​ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ​ျမန္မာ ​ႏွစ္ဦးကို ​X-ray ​ဓာတ္မွန္ ​ရိုက္ၾကည့္ရာမွာ ​သကၤာမကင္းစရာ ​အခ်က္အလက္ေတြ ​မေတြ႔ခဲ့ရဘူးလို႔ ​ထိုင္းႏိုင္ငံ ​လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ​ေျပာပါတယ္။

သကၤာမကင္းစရာ ​အခ်က္အလက္ေတြ ​မေတြ႔ရဘူးဆိုတဲ့ ​အေျဖကလည္း ​သူတို႔ ​ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ​အေျဖျဖစ္တယ္လို႔လည္း ​ေဒါက္တာ ​Nirund ​Pitakwatchara ​က ​မေန႔က ​ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ ​ႏွစ္ဦးကို ​ထိုင္းရဲေတြက ​ေအာက္တိုဘာလဆန္း ​၁ ​ရက္ေန႔မွာ ​ဖမ္းဆီးၿပီး ​ေအာက္တိုဘာ ​၁၃ ​နဲ႔ ​ေအာက္တိုဘာ ​၂၀ ​ရက္ေန႔မွ ​ဓာတ္မွန္ ​ရိုက္တာ ​ျဖစ္တဲ့အတြက္ ​သကၤာမကင္းစရာ ​သက္ေသေတြ ​ေတြ႔ရွိဖို႔ ​ခက္ခဲမယ္လို႔ ​သူက ​ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏွစ္ဦး ​လူသတ္မႈနဲ႔ ​စြပ္စြဲခံေနရတာနဲ႔ ​ပတ္သက္ၿပီး ​ထိုင္းရဲေတြ ​လာေရာက္ေဆြးေနြးမႈေတြ ​လုပ္ဖို႔ ​ထိုင္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က ​ဖိတ္ေခၚထားေပမယ့္ ​ထိုင္းရဲေတြက ​လာေရာက္ျခင္း ​မရွိခဲ့ပါဘူး။

လူ႔အခြင့္အေရး ​ေကာ္မရွင္နာနဲ႔ ​ေတြ႔ဆုံဖို႔ ​ေရွ႕ေနရဲ့ ​ခြင့္ျပဳခ်က္ ​မရလို႔ ​မေတြ႔ႏိုင္တာ ​ျဖစ္တယ္လို႔ ​ထိုင္းရဲဘက္က ​ေျပာေၾကာင္း ​The ​Nation ​သတင္းမွာ ​ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏွစ္ဦးကို ​ထိန္းသိမ္းစဥ္အတြင္း ​ထိုင္းရဲေတြဘက္က ​ႏွိပ္စက္မႈေတြ၊ ​လူ႔အခြင့္အေရး ​ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ​ရွိတယ္ဆိုၿပီး ​ထိုင္းလူ႔အခြင့္အေရးက ​ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ထိုင္းရဲေတြနဲ႔ ​ႏိုဝင္ဘာလ ​၃ ​ရက္မွာ ​ေတြ႔ဆုံႏိုင္ဖို႔ ​ထပ္မံ ​ႀကိဳးစားထားတယ္လို႔လည္း ​ေျပာေၾကာင္း ​ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏွစ္ဦးဟာ ​ေကာ့ေတာင္ကြ်န္း ​အလည္လာတဲ့ ​ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ​ႏွစ္ဦးကို ​သတ္ပစ္တယ္ဆိုၿပီး ​ထိုင္းရဲက ​စြပ္စြဲထားေပမယ့္ ​ျမန္မာေတြကေတာ့ ​သူတို႔ ​ျပစ္မႈ ​မက်ဴးလြန္ခဲ့ရေၾကာင္း ​ထိုင္းရဲေတြက ​အတင္းအဓမၼ ​ဝန္ခံခိုင္းလို႔ ​သူတို႔ ​မက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ​ျပစ္မႈေတြကို ​ဝန္ခံခဲ့ရတာလို႔ ​ေျပာဆိုေနပါတယ္။

ABC Radio Australia


တိုင္းရင္းသား လူငယ္ညီလာခံကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ရီလ ၁၂ ရက္ (ျပည္ေထာင္စုေန႔)၌ စတင္က်င္းပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု တိုင္းရင္းသားလူငယ္ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ တာဝန္ခံ မိုင္မ်ဳိးေအာင္က မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။
“တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြၾကားမွာ တစ္မ်ဳိးႏြယ္နဲ႔ တစ္မ်ဳိးႏြယ္ စည္းစည္းလံုးလံုးရွိေစခ်င္လုိ႔၊ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြၾကားမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ လိုေျဖရွင္းေပးလို႔ရမယ္ ဆိုတာေတြ အေျဖရွာမယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။
တိုင္းရင္းသားလူငယ္ညီလာခံ အႀကိဳညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လာရိႈးၿမိဳ႕ ေဂါက္ကလပ္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အႀကိဳညိႇႏိႈင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တိုင္းရင္းသားလူငယ္ ညီလာခံကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ရီလအတြင္း က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း  တိုင္းရင္းသားလူငယ္ ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကို အဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။
ထိုညီလာခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ အမ်ဳိးသားဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္ခံရမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနစသည့္ အဓိကေခါင္းစဥ္ႀကီး ေလးခုေအာက္တြင္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ ၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိးလွ်င္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးမွ ၁၅ဦးတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၃၀၀ မွ ၅၀၀ၾကား တက္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

 ယုေဝ
ရန္ကုန္ (မဇၥၽိမ) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဖမ္းဆီးမိတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္ေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေနရာမွာ၊ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဆဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလံုး စစ္ေဆးၿပီး စီးတဲ့ အခါ သတင္းထုတ္ျပန္သြားမယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဖမ္းဆီးရမိ ထားတယ္လို႔ ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး RFA က မေန႔က ေမးျမန္းရာမွာ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

"ျပည္ထဲေရးရဲ႕ အဓိကတာဝန္က ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္ကို အဲ့ဒီႏီုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိခိုက္ဖို႔ကိစၥမွန္သမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌါနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ အဓိကကေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌါန ရဲအပိုင္းေပါ့၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အပိုင္းေပါ့ အဓိကထားလုပ္ေနတယ္၊ ဒါေတြသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိခိုက္မဲ့ကိစၥမွန္သမွ်ကို က်ေနာ္တို႔ ေဖာ္ထုတ္ေနတယ္၊ တခ်ိဳ႕ေဖာ္ထုတ္လို႔ရတဲ့ကိစၥေတြသည္ သတင္းထုတ္ျပန္တဲ့အခါမ်ိဳးရွိသလို၊ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြသည္ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမဲ့ကိစၥေတြမွာ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ရင္ အခုနကေျပာတဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ တရားခံမ်ားဟာ ေရွာင္လႊဲၿပီးသြားႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒါေတြကို ကြင္းဆက္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ တခ်ိဳ႕ဆိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တယ္၊ ရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ထုတ္ျပန္သြားမွာပါ"

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႔က ဂ်ီဟတ္ပစ္မွတ္အျဖစ္ ေၾကညာၿပီး ၂ လအတြင္း အၾကမ္းဖက္ သမားလို႔ ယူဆရသူ ၃၁ ဦးနဲ႔ ေဖါက္ခြဲေရးပစၥည္းေတြ ဖမ္းဆီးရမိတယ္လို႔ ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္တခ်ိဳ႕က ေရးသား ေဖၚျပ ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကလည္း အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရးအဖြဲ႔ (IS) တပ္ဖဲြ႔နဲ႔ သြားရာက္ပူးေပါင္း ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား တုိက္ခိုက္ေရးသမား ၈ဝဝ နီးပါးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၇ဝ ေက်ာ္ပါဝင္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းတခ်ိဳ႕က ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA
အင္းေလးကန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး သားေလးၿမိဳ႕နယ္႐ံုးအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ေနကေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - PT၊ မဇၩိမ)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ရိွ အင္းေလးကန္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားအားလံုး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မကုန္မီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းထြန္းရင္ က မဇၥၽိမကို ေျပာသည္။


မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရပူးေပါင္း၍ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
"ေက်းရြာသားေတြနဲ႔ အစိုးရ ပူးေပါင္ေးဆာင္ရြက္သြားရင္ေတာ့ ငါးႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္းမွာ အင္းေလးေဒသေက်းရြာ တေၾကာလံုး မီးလင္းသြားမွာပါ” ဟု ဦးစိုင္းထြန္းရင္ က  ေျပာသည္။
လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးသည့္ ေက်းရြာအလိုက္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းသည့္ ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ကာ ျပည္နယ္အစိုးရက
ေငြစိုက္ထုတ္ေပးၿပီး ေဒသခံတို႔  ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဟဲယာရြာမွ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
အင္းေလးကန္ အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိၿပီး ျဖစ္သည္။
ယင္းအျပင္  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဟာလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆယ္မိုင္ေက်ာ္ကြာေဝးသည့္ ေက်းရြာကိုလည္း ဆိုလာနည္းစနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ရရိရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

  ဂၽြန္ခ်စ္ၿငိမ္း
ေတာင္ႀကီး (မဇၥၽိမ) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ က်င္းပမယ့္ Miss International Beauty Pageant 2014 ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္ ေမဘရဏီေသာ္ ေအာက္တိုုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ က ဗီယက္နမ္ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာရီတာေလဆိပ္ကတဆင့္ ေရာက္ရွိပါတယ္။

သက္တမ္း ၅၄ ႏွစ္ ရွိေနတဲ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ႏုုိင္ငံေပါင္း ၆၅ ႏုုိင္ငံက အလွမယ္ေတြ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ကေန ႏိုု၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Miss Myanmar International 2014 အျဖစ္ အလွမယ္ ခင္ေဝၿဖိဳးဟန္ ေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရေပမယ့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ဖို႔ လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ Miss International Organization က 1st Runner Up အလွမယ္ ေမဘရဏီေသာ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို အေျခခံၿပီးလည္း အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာ ျဖစ္သလိုု ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ အားေပးမႈကိုုလည္း ေမ်ွာ္လင့္ေနပါတယ္” လိုု႔ အလွမယ္ ေမဘရဏီေသာ္က တိုုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ ဒီဗီြဘီကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Miss International Beauty Pageant ကိုု အိုကီနာဝါကၽြန္းမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့တဲ့ပြဲက စလိုု႔ အလွမယ္ နန္းခင္ေဇယ်ာ က ျမန္မာႏိုုင္ငံ ကိုုယ္စားျပဳ ပထမဆံုုး စတင္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အလွမယ္ ဂုဏ္ရည္ေအးေက်ာ္က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

Miss International Beauty Pageant 2014 ၿပိဳင္ပြဲ ပြဲေနာက္ဆံုးေန႔ ႏုုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ ဆုေပးပြဲကိုု ရွင္နာဂါ၀ါ မင္းသား ဟိုတယ္ခန္းမ (Shinagawa Prince Hotel Hall) မွာ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေဇာ္ေဇာ္လိႈင္
DVB


 ဘန္ေကာက္ အဲယားေဝး၏ ရန္ကုန္-ခ်င္းမုိင္ ခရီးစဥ္ကို ေအာက္တုိဘာ ၂၇ရက္မွ စတင္၍ တစ္ပတ္ ေလးႀကိမ္ ပ်ံသန္းမည္ ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္-ခ်င္းမုိင္ ခရီးစဥ္ကို တနဂၤလာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာႏွင့္ စေနေန႔တြင္ ATR-72 လူ (၇၀) ဆံ့ ေလယာဥ္ျဖင့္ ခ်င္းမုိင္မွ ထုိင္းစံေတာင္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ထြက္ခြာကာ ရန္ကုန္မွ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ခ်င္းမုိင္သို႔ ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။
ဘန္ေကာက္အဲယားေဝးက ေအာက္တုိဘာ ၂၆ရက္ကလည္း မႏၱေလး-ခ်င္းမုိင္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အဂၤါ၊ ၾကာသာပေတး၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ တစ္ပတ္ ၃ႀကိမ္ ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္သည္။
ယင္း ခရီးစဥ္ ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ပ႐ိုမုိးရွင္းကာလတြင္ အသြား/အျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခကို အေမရိေဒၚလာ ၂၃၂ ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ (မဇၥၽိမ)


(၂၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ဖို႔ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအပါအ၀င္ ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရွ႕လ အတြင္း လာေရာက္ၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ မွာ လံုၿခံဳေရးအျပည့္အဝ စတင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီလို႔ နယ္ေျမခံလံုၿခံဳေရး တာဝန္က်သူတစ္ဦးက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး က်င္းပမယ့္ ေနရာတဝိုက္ လံုျခံဳေရး ကင္မရာေတြနဲ႔ CCTV ေတြ အေရအတြက္ တိုးျမွင့္ထားရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ကမာၻ႕နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ တစ္ေနရာတည္းမွာ လာေရာက္စုေဝးၾကတဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ပစ္မွတ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဒသဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုးၿမိဳင္က ေျပာဆိုေၾကာင္း Chanel News Asia က ေဖၚျပပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္စီကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အထူးသင္တန္းေတြ၊ အထူးေလ့က်င့္မႈေတြရွိေၾကာင္း၊ သူ႔ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳအရ ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ၊ ျဖစ္လာႏိုင္သမွ် ျပႆနာေတြကို ေထာင့္မ်ိဳးစံု အစီအစဥ္မ်ိဳးစံုနဲ႔ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္းေျပာဆိုတယ္လို႔လည္း ေဖၚျပပါတယ္။

သမၼတအိုဘားမား တည္းခိုမယ့္ဟိုတယ္ကို လံုၿခံဳေရးအရ ႀကိဳတင္အသိေပးမထားေပမဲ့၊ တည္းခိုမယ္လို႔ သတင္းထြက္ေပၚေနတဲ့ ကမ္ပင္စကီ ဟိုတယ္ Kempinski Hotel ရဲ႕ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mr. Franck Droin ကို RFA က ေမးျမန္းရာမွာ ဧည့္သည္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခြင့္မရွိဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

သမၼတအုိဘားမား တည္းခိုဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ ဟုိတယ္သံုးလံုးကို လ်ာထားၿပီး မန္းျမန္မာဟိုတယ္ကိုေတာ့ အေမရိကန္သမၼတရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြ တည္းခိုဖို႔ အခန္းေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ရိွတဲ့ ဟိုတယ္တစ္ခုလံုးကို ငွားရမ္းထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒီႏွစ္အေစာပိုင္းက က်င္းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံေဆြးးေႏြးပြဲေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က အင္အား ေျခာက္ေထာင္ဝန္းက်င္ လံုျခံဳေရးခ်ခဲ့ပါတယ္။ အခု (၂၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကိုေတာ့ အျမင့္ဆံုး လံုၿခံဳေရးအဆင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အာဆီယံရဲတပ္ဖြဲ႔ အကူအညီအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အင္အား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA

ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ရပ္နားထားသည့္ MIA ေလယာဥ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႔ရစဥ္


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာေလေၾကာင္း (MAI) မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္မွ စတင္ကာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အင္ခြ်န္းၿမိဳ႕သို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ငါးႀကိမ္ ပံုမွန္ခရီးစဥ္အား စတင္ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

“MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ကစၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ အင္ခြ်န္းၿမိဳ႕ကို တစ္ပတ္ငါးႀကိမ္ ဗုဒၶဟူးနဲ႔ စေနေန႔ေတြကလဲြၿပီး ပံုမွန္ခရီးစဥ္ စတင္ပ်ံသန္းေနၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ Marketing & Public relations Manager မေအးမရသာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

MAI ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ အင္ခြ်န္း-ရန္ကုန္ အသြားအျပန္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းျပင္ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွစတင္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တစ္ပတ္သုံးႀကိမ္ ပံုမွန္ခရီးစဥ္ စတင္ပ်ံသန္းခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အိုဆာကာရွိ ကန္ဇိုင္းေလဆိပ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းမည့္ ကန္ဇိုင္း-ရန္ကုန္ အသြားအျပန္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္ ေဒၚလာ ၇ဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ က်သင့္မည္ဟု သိရသည္။

MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ကိုရီးယား-ရန္ကုန္ခရီးစဥ္အား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ Korean Air, Asiana ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားျဖင့္ (Code Share) အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစတင္ကာ စင္းလံုးငွားခရီးစဥ္ စတင္ပ်ံသန္းခဲ့သည္။

MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ယူေအအီးႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယခင္ကေလေၾကာင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းမရွိဘဲ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၁ဝ ရက္တြင္ ယူေအအီးႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုး ေလေၾကာင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ယူေအအီးႏိုင္ငံသို႔ ပ်ံသန္းခြင့္ရ ေလေၾကာင္းလိုင္းအျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာေလေၾကာင္းလိုင္းအား သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ယူေအအီးႏိုင္ငံသို႔ ပံုမွန္ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္သည္။

MAI ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ခရီးသည္ ၁၈ဝ ဆံ့ Airbus A 320 ေလယာဥ္ ၇ စီး၊ ခရီးသည္ ၁၂ဝ ဆံ့ Airbus A 319 ေလယာဥ္ ၂ စီးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ၊ ကြာလာလမ္ပူ၊ ကြမ္က်ဳိး၊ ဆီရမ္ရိ၊ ဖႏြမ္းပင္ႏွင့္ ဂယာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည္။


ရႊန္းလဲ့ဝင္း
EMG